آفتاب پشت ابر

ما اذعان و اعتقاد به قدرت بزرگ خداوند لايزال داريم و نيز اين كه سن و سال بعضي از فرستادگان و اوليا و بندگانش(حضرت نوح 950 سال، حضرت خضر تاكنون كه بيش از سه هزار سال است،و حضرت عيسي و عوج بن عناق فرزند دختر آدم كه تا زمان نوح زنده بود و تا سه هزار سال عمر كرد) را به جهت بعضي حكمت ها و مصالحي كه برخي از زمانها اقتضاي آن را دارد طولاني مي نمايد و به همين دليل و به جهت ضرورت مذهب كه در هر عصر و زماني مسلمانان و مومنين بايد پيشوا و امامي داشته باشند ما باور واعتقاد داريم كه امام ما حضرت مهدي (عج)اكنون زنده و در قيد حيات مي باشد، وجود مباركش در ميان مردم زندگي مي كند ، رفت و آمد مي نمايد، غذا مي خورد و مي آشامد،ازدواج مي نمايدو تشكيل فرزند و خانواده مي دهد، به مردم كمك مي كند و سود مي رساند، در اجتماعات شركت مي نمايد و مسئوليت هاي الهي خويش را انجام مي دهد در حالي كه كسي او را نمي شناسد ولي او مردم را مي شناسد و به فرمان خدا خويشتن را تا ظهور فرج شريفش پنهان نگه مي دارد و بدين ترتيب مردم همان گونه كه از آفتاب پشت ابر بهره مي برند از وجود امام زمان (عج) نيز در ايام غيبت بهره مند مي شوند.

/ 0 نظر / 10 بازدید