به بهانه هتک حرمت حرم شريف امام حسن عسگری(ع)

امام حسن عسگری (ع) در دوران امامت هميشه در زندگی تحت نظر و در فشار سخت بود و اکثرا در زندانهای طاغوت ها به سر می بردند و در زندانهای مختلف مورد اذيت و آزار وشکنجه قرار می گرفتند در ساعات آخر بيماری آنچنان بر آقا امام حسن (ع) شديد شد که آن حضرت توان دوا خوردن را نداشت و به غلام خود عقيد فرمود به آن حجره برو کودکی را می بينی که پشت پرده به سجده افتاده او را بياور غلام به آنجا رفت و آن کودک را در حال سجده ديد کودکی که چهره ای درخشان و موی سرش به هم پيچيده بود و بين دندانهايش گشاده بود وقتی نگاه امام حسن(ع) به او افتاد گريه کرد. فرمود: ای سرور اهل خانه خود به من آب بياشام همانا من به سوی پروردگارم می روم آن آقا زاده ظرف آب جوشانيده را بدست گرفت با دست خود به پدر آشامانيد سس امام حسن عسگری (ع) فرمود: مرا برای نماز آماده کنيد . آن آقا زاده در را در وضو گرفتن کمک کرد امام(ع) فرمود: بشارت باد بر تو ای پسرم که تو صاحب الزمان و تويی مهدی و حجت خدا بر روی زمين...

/ 0 نظر / 13 بازدید