جناب آقای مهندس چمران رئيس شورای شهر اسلامی تهران wh130-313.jpgيکی از آن انسان هايی است که برعکس خيلی از مسئولين به خصوص مسئولين سابق به جای اينکه فقط حرف بزند شديدا اهل عمل است. در دوره تصدی ايشان بر رياست شورای اسلامی شهر تهران عليرغم مشکلات يش روی ، شاهد تحولات شگرفی در مديريت شهرداری تهران (آمدن جناب آقای احمدی نژادبه شهرداری )و خلاصه کارهای عمرانی فراوان در تهران بوديم. من ايشان را يک بار در مناطق جنگی(راهيان نور) و در دهلاويه محل شهادت برادر بزرگوارشان زيارت کردم و با ايشان روبوسی نمودم  ، هيچ وقت آن روز را فراموش نمی کنم. بياييد سعی کنيم بهتر خدمتگزاران واقعی خود رابشناسيم وگرنه آنها را از دست خواهيم داد و ضرر متوجه خود ما خواهد شد.

/ 0 نظر / 7 بازدید