بي خيال بيت المال

در اجراي سياست هاي صرفه جويي و حذف هزينه هاي دولت ، 500 تلفن همراه كه از سوي نهاد رياست جمهوري در دولت گذشته در اختيار افراد غير مسئول گذاشته شده بود و هزينه مكالمات آنها را نهاد رياست جمهوري مي پرداخت از اين افراد باز پس گرفته شد . گفته مي شود: هزينه برخي از اين تلفن ها بابت مكالمات داخلي و خارجي به 400 هزار تومان در هر دوره مي رسيده است!!!حالا چقدر از اين تلفن هاي بيت المال رو تو استانداري ها وبخشداري ها خير و پخش كرده بودند خدا مي دونه!

/ 0 نظر / 14 بازدید