انتظار و صهيونيسم

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

در عصر ما نيز كه يهوديان صهيونيست، خود بر پاي خاسته و با اشغال فلسطين در صدد بر آمده اند حقارت هميشگي قوم يهود را بر افكنند، چيزي از تب و تاب انتظار موعود كاسته نشده است و يهوديان درا نتظار مسيحا لحظه شماري مي كنند.حدود صد سال پيش متفكران يهود گفتند: قوم ما اين همه سال در انتظار مسيحا خواريها را بر خود هموار كرد؛ ولي خبري از وي نيامد.ديگر انتظارمان به سر آمد و كاسه صبرمان لبريز شد .جا دارد كه خود براي پايان دادن به وضع موجود برخيزيم. آنان مكتب صهيونيسم را تاسيس كردندو گفتند بايد خودمان فلسطين را بگيريم. عموم يهوديان مي گفتنداين كار درست نيست، زيرا طبق باور هاي ديني ،تنها مسيحا، مي تواند به چنين كاري اقدام كند. صهيونيستها گفتند ما براي قيام مسيحا پايگاهي در فلسطين درست مي كنيم . قانع نمودن قومي كه قرنها در خيالات واهي به سر برده بود ؛ كاري مشكل بود. اما آنان با صبر و حوصله فراوان، براي اين كار تبليغ كردندو مهاجراني را به فلسطين بردند و پنجاه سال پيش دولت غاصب اسرائيل را در اراضي اشغالي بنياد نهادند. البته هنوز هم اقليتي ناچيز از يهوديان بر اثر دلبستگي شديد به اميد هاي قديم، تشكيل دولت صهيونيستي را مخالف آرمان مسيحايي مي دانند و پيوسته با آن مخالفت كرده، مي گويند بايد به سنت انتظار ادامه داد. سرانجام، سواد اعظم يهوديت صهيونيسم را از جان و دل پذيرفتند و آن را رهگشاي عصر مسيحا دانستند. از اين رو، صهيونيستهاي غاصب فلسطين، علاوه بر دعاهاي مسيحايي مرسوم، در پايان مراسم سالگرد بنيانگزاري رژيم غاصب(پنجاه ماه ايام عبري)، پس از دميدن در شيپور عبادت، اين گونه دعا مي كنند:اراده خداوند.خداي ما چنين باد كه به لطف او شاهد سپيده دم آزادي باشيم و نفخ صور مسيحا گوش ما را نوازش دهد.

برگرفته از كتاب پيشگويی ها و آخر الزمان

/ 2 نظر / 12 بازدید
مرورگر.کام

آخرين اخبار ايران و جهان در بزرگترين آرشيو خبري در ايران. خبر+عکس. :: اخبار را در www.moroorgar.com حرفه اي بخوانيد ::

pouya

حوصله ی توضيح دادنشو ندارم. نه قانع ميشی نه ميتونی منو قانع کنی.