نشانه هايی از پايان - آفتاب پشت ابر

   نشانه هايی از پايان   

نشانه هایی از پایان(5)

افزایش مسافرتها

«بسیاری به جلو و عقب خواهند دوید.»

حوالی 534 پیش از میلاد مسیح، خداوند به پیامبرش دانیال گفت:« در آخر الزمان ، بسیاری به جلو وعقب خواهند دوید و دانش زیاد خواهد شد». عبارت «بسیاری به جلو وعقب می دوند»، به لحاظ لغوی یعنی«به سرعت در اطراف در تکاپو هستند» یا به قول لیوینگ بایبل :«مسافرتها افزایش خواهد یافت.» در نظر بگیرید وسایل حمل و نقل مردم ، هزاران سال بود که تغییر اساسی نکرده بود ، با این نگرش اهمیت این پیشگویی آشکار می شود. امروزه می توانند ظرف 24 ساعت دور دنیا را طی کنند. فضا پیما قادر است در 80 دقیقه کره زمین را دور بزند!

تعداد مردمی که امروزه اقدام به سفر می کنند، بی سابقه است به گفته متخصصان اقتصادی، مسافرت و گردشگری ، امروزه «بزرگترین و پر انرژی ترین صنعت در دنیاست

برای خواندن بقیه نشانه ها به آرشیو مراجعه نمایید.

لینک نوشته