آفتاب پشت ابر

       

                           روزجهانی قدس گرامی باد.

                                  عکس ماهواره ای ازقدس شریف.  لطفا روی عکس کلیک کنید.

                                                

لینک نوشته