آفتاب پشت ابر

       

همه چيز از اونجا شروع شد که صهيونيست های نامرد به سرزمين ما يعنی فلسطين اومدند. و با قيمت های بالا چند تا از زمين های ما رو خريدند. بعضی از مردم ما به خاطر فقر و هم چنين ساده لوحی زمين های خودشون رو به اونها فروختند. اما غافل از اينکه... .

بعد از يه مدت که صهيونيست ها تو کشور ما مستقر شدند. ديگه برای خريدن زمين ها مون پول نمی دادند. و بزور هر جا رو که می خواستند. می گرفتند.

 

تازه مردم متوجه نقشه های اونها شدند. 

 

و خونه های ما رو خراب می کردند.

شما اگه جای ما بودين چی کار می کردين. ما هم غيرتمون اجازه نداد. که صهيونيستها جنايتکار تو کشور خودمون هر کاری دلشون می خواد بکنند.

 

بنابر اين لباس رزم به تن کرديم.  

 

اما اونها از ما رزمنده ها بيشتر بدشون می اومد و به هر وسيله ما رو شهيد کردند

و می کنند.

  و به ما می گن تروريست. اما خودشون می دونند که ما تروريست نيستيم. و فقط از حق خودمون دفاع می کنيم. و سازمانهای بين المللی و کشور های مدعی حقوق بشر  هيچ کمکی به ما نمی کنند. حتی کشور های عربی هم هيچ حمايت آشکاری از ما نکردند.اما با همه مشکلات ما اول اميدمون به خداست.  بعد به

نيروهای رزمنده خودمون.  و مطمئنيم که به زودی به خواست خدا پيروز خواهيم شد. و اسرائيل رو نابود خواهيم کرد.

لینک نوشته