آمريکا آمريکا مرگ به نيرنگ تو - آفتاب پشت ابر

   آمريکا آمريکا مرگ به نيرنگ تو   

Burning the American flag in BrooklynMore PakistanBurning the US flag in india

                                       Burning the flag in Lebanon

خودتون قضاوت بفرماييد...

 

           

لینک نوشته