نشانه هايی از پايان - آفتاب پشت ابر

   نشانه هايی از پايان   

نشانه هايي از پايان(4)

 

براي جلوگيري از يكنواختي روند وبلاگ تصميم گرفتم كه اين مطلب نشانه هايي از پايان رو فعلا رها كنم. البته پس از اين مطلب پاييني . و فهرست كل نشانه ها رو ميارم. و پس از توضيح يكي از اونها فعلا اين مبحث رو تمومش مي كنم.

 

1-افزايش جنگ ها

 2- گسترش خشونت

 3-فراواني زمين لرزه

 4-گسترش خشك سالي

 5- شيوع بيماري هاي مهلك

  6-ابلاغ مژده انجيل

  7-افزايش مسافرتها   

 8-ظهور ضد مسيح

 9-پيدايش نشانه جانور

 10-ظهور ثانوي(مسيح)

 11- فزوني دانش

 

كه توضيح آخري رو براتون مي نويسم.

 

« دانش زياد خواهد شد» دانيال نبی

 

  افزايش مسافرتها در سالهاي اخير ، تقريبا خارج از تصور ماست! واژه« بار سنگين اطلاعات»  براي نسل ما وضع شده است. هم اكنون روزانه، معادل بيش از 300 ميليون صفحه اطلاعات، به شبكه اينترنت فرستاده مي شود. هم اكنون هشتاد در صد از كل دانشمندان، در قيد حيات هستند و در هر دقيقه، 2000 صفحه به علوم بشر اضافه مي كنند. حدودا نيمي از دانش پزشكي ، هر 10 سال يك بار منسوخ شده از دور خارج مي شود.

فناوري رايانه، انفجار دانشي را كه در زير بار ان قرار داريم ترسيم مي كند. در سال 1948 ، ترانزيستور يا واحد ساختماني اصلي رايانه ها ، در آزمايشگاه هاي بل ابداع شد. در سال 2000، هر تراشه پردازشگر ، شامل يك ميليارد ترانزيستور  بود. 

لینک نوشته