پيشگويی های نوستر آداموس (۲) - آفتاب پشت ابر

   پيشگويی های نوستر آداموس (۲)   

پيشگويي هاي نوستر آداموس درباره « جهاني شدن انقلاب اسلامي ايران»

 

«شاهزاده عرب، مريخ، خورشيد، ناهيد،شير ، حكومت كليسا را از طريق دريا از پاي در خواهد آورد،از جانب ايران(پرشيا) بيش از يك ميليون پرهيزگار به بيزانس و مصر ، به سوي شمال هجوم خواهند آورد.»

« از كشور عربي خوشبخت (در منطقه غني وثروتمند اعراب) شخصي قدرتمند و مسلط بر شريعت[حضرت] محمد(ص) زاده خواد شد، اسپانيا را به دردسر انداخته و بر گرانادا(غرناطه) مستولي مي شود. از طريق دريا بر مردم نيكوزيا ظفر خواهد يافت.» « مرد مشرقي از محل خويش خارج خواهد شد، براي ديدار فرانسه از كوه آپونين خواهد گذشت، از فراز آسمان ، از برف ها ، درياها و كوه ها گذر خواهد كردو همگان را با عصايش مضروب خواهد كرد...»

ادبيات رمز آلود، واژه اي است كه به بهترين نحو مي تواند عمق معاني شعر واره رهاي نوستر آداموس را بيان كند؛ چرا كه طبق نظر اغلب مفسران معروف نوستر آداموس ؛ يعني اريكا چيتهام ، گي بوحك و ژان شارل دوفن برون، حداقل وقابع ذيل را مي توان بدون هيچ شك و ترديدي از يمان شعر واره هاي رمز آلود نوستر آداموس بر شمرد:

 آتش سوزي بزرگ لندن در سال 1666م. اعدام چارلز اول، روي كار آمدن حكومت مذهبي كرامول در انگلستان، وقوع انقلاب فرانسه،انقلاب روسيه، رويارويي استالين و تروتسكي پس از مرگ لنين ، اضمحلال رژيم شوروي، اعدام لويي شانزدهم و ماري آنتوانت، به قدرت رسيدن ناپلئون و انتخاب لقب امپراتور توسط وي ، به قدرت رسيدن هيتلر و رژيم نازي ، به قدرت رسيدن موسيلين در ايتاليا و ژنرال فرانكو در اسپانيا ،ترور كندي ، سقوط شاه ايران و وقوع انقلاب اسلامي در ايران،رهبري امام خميني (ره) از فرانسه- او دقيقا عنوان مي كند كه رهبر ايران از فرانسه باعث سقوط شاه ايران مي شود-، وقوع حادثه يازدهم سپتامبر و آتشي كه در برجهاي دوقلوي شهر جديد (نيو يورك) ايجاد مي شود و بسياري از حوادث تاريخي ديگر از سالهاي 1555 ميلادي به بعد حدودا 450 سال را در بر مي گيرد.

 

دو محاصره ،

 در گرمايي سوزان انجام مي گيرد.

آن مرد،

از فشار تشنگي ،

به خاطر دوفنجان مملو از آب،

كشته مي شود.

دژ نظامي ،مملو مي شود، و يك آرمانگراي كهنسال[امام خميني (ره)]

نشانه هاي نيرا(سرزمين ايران) را

به اهالي ژنو [سازمان ملل متحد]

 نشان خواهد داد.»

رهبر پاريس، اسپانياي بزرگ را اشغال مي كند،

كشتيهاي جنگي

در برابر مسلمانان [محمدي ها] كه از پارتيا[ناحيه اي در ايران] و مديا[ناحيه اي در ايران]برخاسته اند ، مي ايستند. آن مرد، سيكلاد [ اروپا] را تاراج مي كند، و آنگاه انتظاري بزرگ در بندر يونان حكمفرما مي شود.

 

در مجموع نوستر آداموس به اين موضوع به صراحت اشاره مي كند كه ايران(پارت، نيرا،پرشيا، مديا) با كمك سوريه، عربستان سعودي و ليبي حكومت مقتدري را تشكيلي مي دهندو پس از جنگ مذهبي كه هسته آن از لبنان شروع مي شودو عمدتا بر عليه اسرائيلي است، جهان را به تسخير خود در مي آورند و سپس جنگي جهاني و عظيم رخ خواهد داد و جهان نابود خواهد شد.

 

 

 

شايد بعضي ها بگويند كه اين گفته ها  باورش امكان ندارد. بايد بگويم عزيزان دقت داشته باشيد نبايد به اين قضيه بسته نگاه كرد. ما معلوماتمان در هر زمينه اي كه پايين باشد . نمي توانيم به آن قضيه به طور عميق نگاه كنيم و باورش برايمان سخت مي شود.مثلا اگر در زمينه مسائل سخت افزاري و نرم افزاري كامپيوتراطلاعي نداشته باشيم يا مثلا از سلولهاي عصبي و چگونگي فعاليتشان آگاه نباشيم برايمان دركش بسيار مشكل مي شود يا حتي خود علم تاريخ كه براي خود بنده پيش آمده است و اين به علت عدم اطلاع كافي در اين زمينه هاست. اين قضيه هم اين گونه است و ما نبايد در اين مورد بدون اين كه معلوماتمان كافي باشد در صدد نفي و انكارش بر آييم.

(ادامه دارد)

 

لینک نوشته