به بهانه دستيابي ايران به چرخه كامل سوخت هسته اي - آفتاب پشت ابر

   به بهانه دستيابي ايران به چرخه كامل سوخت هسته اي   

 در اين بيست و هفت سال پس از انقلاب پيشرفت هاي قابل توجهي در زمينه هاي مختلف  رخ داده است. اما حتما دقت كرده ايد ، كه  در بعضي زمينه ها كارهاي حيرت آوري صورت گرفته است. به عنوان مثال ما در زمينه صنايع دفاعي قله هاي اين صنعت را فتح كرده ايم. علت اين امر چه مي تواند باشد جز ايمان و خود باوري و اراده وتلاش همچنين مديريت انقلابي اي كه بر اين وزارت خانه هميشه حاكم بوده است. باور كنيد در بيست و هفت سال گذشته اگر در تمامي بخش هاي اجتماعي ، سياسي و اقتصادي ما اين سبك و اين طرز تفكر حاكم بود احتمالا ما الان جزو كشور هاي بسيار پيشرفته دنيا بوديم. هر جا ما ضربه خورديم از ضعف ايمان به فرهنگ و اعتقادات خودي ، عدم خودباوري و اعتماد به نفس در نتيجه تلاش كم براي رسيدن به اهداف بزرگ اين انقلاب  بوده است. دستيابي به چرخه كامل سوخت هسته اي هم ثمره اين تفكر و روش است. بعد از آزمايش سلاح هاي فوق پيشرفته ايران نظير، سريع ترين موشك زير سطحي جهان ، قايق پرنده و ديگر تجهيزات دفاعي فوق مدرن ايران صهيونيستها و آمريكا دچار سرگيجه شديدي شدند و اين سرگيجه با دستيابي كامل ايران به انرژي هسته اي بيشتر شد.

                      

                    

                              

 اين عشق نقاشی هم ما رو ول نمی كنه، چيكار می شه كرد، هر كس يه عشقی داره ديگه. فكر كنم به موضوع مورد اشاره بخوره . اميدوارم كارهای اين حقير رو تحمل و با نظرات ارزشمند خودتون هر چه بيشتر دلگرمم كنيد.موفق و پيروز باشيد.

لینک نوشته