آفتاب پشت ابر

       

اين چند وقت افتادم تو كار طراحي و نقاشي   نمي دونم شايد به خاطر اينه كه فكر مي كنم تصوير براي بينندگان جذاب تر و گويا تره و سريعتر پيام رو منتقل مي كنه . اين تصوير رو من تو تلوزيون ، در يكي از تظاهرات هاي مردمي كشورهاي اسلامي در اعتراض به هتك حرمتبه پيامبر اعظم ديدم، خيلي برام جالب بود، تا اينكه ديروز تصميم گرفتم اون رو براي شما رسم كنم. نظر بدين خوشحال مي شم.

       

               

                                                         

                     

لینک نوشته